ଦିପାବଳୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ

ନାଗରାଜ ନ୍ଯଜ୍‌ : ପବିତ୍ର ଦିପାବଳୀ,ଧନତେରାସ ଅବସରରେ ନାଗରାଜ ନ୍ଯୁଜ୍‌ ତରଫୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏଥିର ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ ବାଣ…