କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ସିଡବ୍ଲୁଡିଏସର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ

ପୁରୀ, (ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ): ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ବିକାଶ ସୋସାଇଟି (ସି ଡବ୍ଲୁ ଡି ଏସ ) ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମେଜର…