ବାଦାମବାଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବସରେ ଅଗ୍ନୀକାଣ୍ଡ

କଟକ: ବାଦାମବାଡ଼ି ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବସ୍ ଟି ରହିଥିବା…