ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଇଏମଏଫର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି

ଓ୍ୱାଶିଂଟନ,( ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ ): ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଆଇଏମଏଫର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ…