ଦିନକୁ ଦିନ ନୀଳଗିରି ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଖସିବାକୁ ବସିଲାଣି

ଖଇରା,(ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ): ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବିଜେଡି ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ ରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ୟା…